Dofinansowanie

Wspieramy i przygotowujemy dokumentację do dofinansowania Mój Prąd, Czyste Powietrze, czy też programów lokalnych. Ponadto pomagamy w całym procesie związanym z uzyskaniem preferencyjnego kredytu oraz leasingu instalacji fotowoltaicznych.

Ruszył program    Mój Prąd 4.0

Zyskaj do   20 500 zł   na produkty OZE

Najważniejsze zasady

  • nabór potrwa od 15 kwietnia 2022 r. do wyczerpania środków,
  • dotacja przeznaczona jest dla osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby,
  • dotacja przyznawana jest dla mocy instalacji 2-10 kW,
  • wysokość dotacji zależy od ilości zakupionych produktów, kwoty wsparcia sumują się, maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20,5 tys. złotych,
  • dotacja przysługuje na koszty poniesione od 1 lutego 2020,
  • program nie obejmuje wsparcia dla rozbudowy mocy funkcjonujących już instalacji fotowoltaicznych,
  • o dofinansowanie nowych, dodatkowych komponentów będą mogli ubiegać się również dotychczasowi beneficjenci, którzy skorzystali z dotacji we wcześniejszych odsłonach programu.
UWAGA – dofinansowanie mogą uzyskać jedynie osoby rozliczające się w nowym systemie net-billingu, a także dla prosumentów którzy z dotychczasowego systemu opustów (tzw. net metering) przejdą na nowy system rozliczeń (zmiana musi być potwierdzona przez OSD).

 

 

Skontaktuj się z nami